Ďalej sa budeme spoliehať na vedecko-technický výskum a vývoj nových produktov, nových projektov. Zákazníkom ako stredisku neustále zlepšovať produkty, zlepšovať kvalitu popredajných služieb, zúčastňovať sa na hospodárskej súťaži na trhu, rýchle a efektívne popredajné servisné práce, po celý rok poskytovať náhradné diely, doživotne poskytovať vysokokvalitné služby, uspokojiť potreby domácich a zahraničných používateľov.

kontajnerové nožnice